top of page

Hier kan je kind last van hebben:

Pesten of gepest worden

Oneerlijk gedrag

Liegen of vals spelen

Snel afgeleid zijn

Ruzie maken

Niet kunnen delen

De baas willen spelen

Faalangst

Zich minderwaardig voelen

Snel gekwetst zijn

Het werk niet afkrijgen

Een grote mond hebben

Frustratie als iets niet lukt

Slecht voor zichzelf zorgen

Schelden en schreeuwen

Bang zijn voor dieren

Niet kunnen kiezen

Onzeker zijn

Afspraken niet nakomen

Niet durven logeren

Slordig en rommelig zijn

Anderen de schuld geven

Geen vrienden hebben

Bang voor veranderingen

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching maakt kinderen bewust van hun gedachten, hun gevoelens en hun gedrag. Het gaat over het 'nu'. Het is dus heel wat anders dan therapie, want daarin staat het verleden en het verwerken van emoties centraal. Het probleemgedrag kan natuurlijk wel te maken hebben met het verleden. Daarom vraag ik er in de intake wel altijd naar. Als kindercoaching niet helpt voor het probleem van jouw kind, dan verwijs ik door naar een kinderpsycholoog of een orthopedagoog. Spelenderwijs leert het kind tijdens de coaching nieuwe vaardigheden. Daarmee kan hij problemen beter de baas.

Voor wie is kindercoaching?

Voor kinderen van 7 t/m 15 jaar met lichte gedragsproblemen. Wij kijken eerst of het kind ook echt zélf hulp wil hebben omdat het last van het probleem heeft. Als het kind niet erg gemotiveerd is om er wat aan te doen, gaan we eerst daarmee aan de slag. We laten hem de voordelen ervan zien als het probleem geen probleem meer is. Pas als ook het kind akkoord is met het coachingsvoorstel, start de coaching.

Onze werkwijze

Je kunt altijd bellen of mailen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als je besluit om met mij verder te gaan, volgt een intakegesprek. Daarna doe ik een coachingsvoorstel. Na akkoord van kind en ouders plan ik de coaching in. In vier tot maximaal zes sessies leer ik jouw kind nieuwe vaardigheden om sterker, rustiger of met meer vertrouwen in het leven te staan.

Ja! Ik wil graag een kennismakingsgesprek 

Kas (7 jaar)

 

"Ik vond in mijn eigen bed slapen eng. Ik ging elke nacht naar de slaapkamer van pappa en mamma. Ik wou daarom ook nooit bij mijn vriendje logeren. Want dan miste ik pappa en mamma zo. En ik was ook altijd bang dat ik het eten bij mijn vriendje thuis niet lekker zou vinden. Maar nu ben ik niet meer bang. Ik slaap gewoon in mijn eigen bed. En ik vind logeren hartstikke leuk!"

Dit kan je kind

leren:

 

Opkomen voor zichzelf en anderen

Afspraken nakomen

Concentreren

Vrienden maken

Behulpzaam zijn

Rustig blijven

Keuzes maken

Tegenslag incasseren

Ruzies oplossen

De juiste woorden gebruiken

Tegen je verlies kunnen

Goed luisteren

Voor je lichaam zorgen

Ontspannen

Eerlijk zijn

Grenzen stellen en respecteren

Samenwerken

Gemotiveerd zijn

Zich inleven in een ander

Samen spelen

Omgaan met boos zijn en verdriet

Op zichzelf vertrouwen

Dapper zijn

Individuele coaching

Ik ben bóó-hóós

​Knallende deuren, schoppen en slaan, schelden en tieren: voor sommige kinderen is het moeilijk om met gevoelens van onmacht en frustratie om te gaan. Vaak is er maar weinig voor nodig om ze in woede te laten uitbarsten. Heb jij zo'n driftkikker of stampvoetertje in huis? Als het aan ons ligt is dat snel verleden tijd! 

Ik durf het écht niet

Niet iedereen wordt geboren met een blakend zelfvertrouwen. Gelukkig kun je wel leren hoe je dapperder wordt! Tijdens de coaching laten we kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. Die kwaliteiten maken hen trots en sterk. Zo leren ze op zichzelf te vertrouwen. Is jouw kind faalangstig of bang voor nieuwe situaties? Geef het dan zachtjes een duwtje in onze richting...

Ik ben zó verdrietig

​Een kind dat dikke tranen huilt van verdriet - het breekt je hart. Helaas kunnen we onze kinderen niet beschermen tegen verdriet. We kunnen ze wel leren hoe ze ermee om kunnen gaan. Gelukkig zijn kinderen heel veerkrachtig en laten ze zich snel afleiden van nare gevoelens en verdrietige gedachten. In de coaching helpen we kinderen hun verdriet over ziekte, overlijden of echtscheiding te verwerken. Samen kleuren we de toekomst weer in.

Ja! Ik geef mijn kind op voor kindercoaching bij Happy Families

Emma (8 jaar)

"Ik ging altijd slaan en krabben als ik boos was. Ik kon er niks aan doen. Ik had er altijd spijt van en moest dan huilen. Ik snap nu veel meer van mezelf. Waarom ik boos word enzo. En wat ik dan moet doen. Ik ben nog wel eens boos hoor. Maar ik doe niemand meer zeer. En ik hoef er niet meer om te huilen."

Elk  kind  heeft  het  recht  om  gelukkig  op  te  groeien

bottom of page